BRUKSBETINGELSER

BRUKSBETINGELSER

Gitt det brede spekteret av muligheter og risikoer som internett byr på, ber vi deg følge disse generelle vilkår for bruk av nettsidene våre, som vi har definert for din og vår egen beskyttelse. Takk for forståelsen.

1. Personopplysninger

Vennligst vær oppmerksom på vår   angående spørsmål om datasikkerhet.

2. Oppdatering av bruksbetingelsene

Grunnet pågående tekniske og juridiske nyvinninger må vi endre og/eller oppdatere de eksisterende betingelsene for bruk fra tid til annen. Vennligst kontroller når den siste versjonen ble lastet opp hver gang du bruker nettsidene. Den nyeste oppdateringen var i april 2012.

3. Opphavsrett, varemerker og andre åndsverkrettigheter

Alt innhold på våre nettsider inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, grafikk og lyd- eller bildefiler er vår eiendom med mindre annet er uttrykkelig angitt. (Vær i denne forbindelse oppmerksom på uttalelse om hyperlenker i forbindelse med under punkt nr. 3) Dette varemerkebeskyttede innhold kan kun benyttes  uten uttrykksfull tillatelse for privat, og ikke offentlig eller kommersiell bruk (nedlastninger, reproduksjoner etc). Endringer i, oversettelser av eller annen redigering eller behandling av innholdet kan kun skje med skriftlig tillatelse fra Beiersdorf AG. Uautorisert bruk eller misbruk av eventuelle registrerte varemerker eller logoer av Beiersdorf AG er ikke tillatt. Vær oppmerksom på at ethvert brudd på  våre opphavsrettigheter eller andre åndsverkrettigheter kan ha sivilrettslig og/eller strafferettslige konsekvenser.

4. Ansvarsbeskrivelse

Dette nettstedet er kun beregnet for bruk av personer bosatt i landet du valgte på www.niveamen.com, og i samsvar med alle lokale lover. Materialet på nettsidene, inkludert produkter, tjenester og informasjon, kan være uegnet eller ikke tilgjengelig for ethvert sted utenfor dette rettsområdet. I den grad noen tilbud, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig eller kommuniseres gjennom disse nettsidene er forbudt ved lov i landet du har valgt, er de ugyldige. Vennligst besøk www.niveamen.com og velg ditt område for å bli videresendt til riktig nettsted. Alle forbehold er tatt med i utarbeidelsen og verdsettingen av informasjonen på denne nettsiden. Likevel kan vi ikke påta oss noe ansvar for dens aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller kvalitet. Dette nettstedet inneholder lenker til nettsteder fra andre leverandører. Beiersdorf AG er ikke kjent med innholdet på tredjeparts nettsider, og påtar seg intet ansvar for eller garanti mot ulovlig innhold eller andre juridiske overtredelser på tredjeparts nettsteder. Imidlertid vil Beiersdorf AG umiddelbart fjerne enhver link eller innhold om vi blir klar over at det bryter med gjeldene lover. Dette nettstedet er laget for å gi generelle informasjon, og erstatter på ingen måte medisinsk eller faglig råd. For slike råd, vennligst kontakt lege eller spesialist. Beiersdorf AG påtar seg intet ansvar for handlinger foretatt på bakgrunn av informasjonen som finnes på dette nettstedet.

Bruk av disse nettsidene og nedlasting av data skjer på brukerens egen risiko. Beiersdorf AG påtar seg intet ansvar for eventuelle skader, spesielt til brukerens datafiler, maskinvare og/eller programvare, som oppstår som et resultat av en slik handling. Ansvaret for bevisst intensjon og grov uaktsomhet forblir upåvirket.

5. Avsluttende merknader

Om noen bestemmelse i disse vilkårene er eller blir ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i et rettsområde, vil gyldigheten eller gjennomførbarheten i vedkommende rettsområde eller annen rettsbestemmelse i disse vilkårene forbli upåvirket. Hvis du vil rapportere juridiske overtredelser på våre nettsider, nøl ikke med å kontakte oss.

Beiersdorf AG,
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Tyskland. Telefon: +49 (0) 40-4909-0